Vrei să participi GRATUIT la cursuri de formare profesională?

Îți dorești o calificare în baza căreia să ai o carieră de succes?

Îți dorești un job durabil și independență financiară?

Vrei o orientare profesională în carieră în funcție de calificarea dobândită?

Dacă râspunsul tău este DA, te așteptăm în proiectul nostru Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest. Ai șansa să îți dezvolți competențele, să obții o calificare în vederea ocupării unui loc de muncă durabil, sau chiar demararea propriei afaceri!

Recrutăm tineri NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, cu domiciliul/reședința în Regiunea Vest (județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara), mediul rural și urban.

Criteriile de selecție al grupului țintă sunt:

 • disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
 • evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
 • principiul „primul venit – primul servit”.

RECRUTAREA GRUPULUI ȚINTĂ are la baza principiul egalității de șanse și principiul nondiscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

DIN CEI 372 TINERI NEETS (41 DE ETNIE ROMĂ ȘI 79 DIN MEDIUL RURAL), CA URMARE A PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚILE DIN PROIECT, 279 DE TINERI NEETS (31 DE ETNIE ROMĂ ȘI 60 DIN MEDIUL RURAL) VOR FI CALIFICAȚI IAR 164 DE TINERI NEETS (19 DE ETNIE ROMĂ ȘI 35 DIN MEDIUL RURAL) VOR FI ANGAJAȚI!

Care sunt condițiile de înscriere?

 • să ai domiciliul stabil sau reședința în județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, în mediul urban / mediul rural;
 • să fii încadrat în categoria tinerilor NEETs (tineri care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • să fii înregistrat și profilat la Serviciul Public de Ocupare;
 • să nu fii înscris într-un alt program european în cadrul căruia se acordă sprijin nerambursabil pentru activități de tipul celor cuprinse în acest proiect;
 • să nu deții certificat de calificare pentru una din următoarele ocupații:
  – Lucrător comercial
  – Agent de securitate
  – Mecanic auto
  – Operator introducere, validare și prelucrare date
  – Bucătar

Dosarul de candidatură va conține cel puțin următoarele documente:

• copie CI din care sa reiasa vârsta (cuprinsă între 16 și 29 de ani) și proveniența din mediu rural/urban din Regiunea Vest; 
• copii după diplomele de studii din care să reiasă nivelul de educație;
• copie dovadă înregistrare și profilare la Serviciul Public de Ocupare;
• copie după certificatul de naștere și după cel de căsătorie (dacă este cazul);
• alte documente care demonstrează eligibilitatea în cadrul grupului țintă (după caz);
• Cerere de înscriere pentru selecția în grupul țintă – ANEXA 1;
• Declarație pe propria răspundere privind apartenența la Grupul Țintă al proiectului – ANEXA 2;
• Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului – ANEXA 3;
• Declarație privind evitarea dublei finanțări – ANEXA 4;
• Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – ANEXA 5;
• Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – ANEXA 8;

Toate documentele sunt puse la dispoziție pe site-urile solicitantului și ale partenerilor, astfel încât orice persoană interesată să poată avea acces la acestea – pentru descărcarea documentelor, click pe link-ul de mai jos (Download):

Cum iei legătura cu noi?

Urmezi pașii prezentați mai sus sau pe site-urile partenerilor implicați în derularea proiectului sau îi poți contacta pe experții nostri responsabil grup țintă/ responsabil comunicare grup ținta (telefon: 0799.870.056, e-mail: tineriineetsvest@gmail.com).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *