Despre proiect

Proiectul ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest”, ID 150977 este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/Operațiune compozită Obiectivul Specific. 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

IMPLEMENTARE: Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 26 luni și 7 zile (25.10.2021-31.12.2023).

CONTRACT NR: POCU/909/2/4/150977

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală eligibilă – 4.873.285,55 lei
Valoarea finanțării nerambursabile prin POCU – 4.716.690,03 lei

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman
2014 – 2020.

SC EXPERT BUSSINES CENTER SRL – Beneficiar
SC ARTEMIS SRL – Partener 1
ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT – Partener 2