Proiectul ”Tinerii NEETs – Viitorii angajați la nivelul Regiunii Vest”, ID 150977 este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, Axa prioritară: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs/Operațiune compozită Obiectivul Specific. 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

DESFĂȘURARE: Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni (25.10.2021-24.10.2023)

CONTRACT NR: POCU/909/2/4/150977

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală eligibilă – 4.873.285,55 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 4.716.690,03 lei

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementează proiectul alături de partenerii SC Artemis SRL și Asociația Social Alert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *